L’escola

L’ESADIB és una escola d’iniciativa pública que respon als interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els ensenyaments i totes les activitats de l’ESADIB contribueixen al desenvolupament de l’art dramàtic en tots els seus vessants: metodològiques, pedagògiques, artístiques, científiques i tecnològiques; a la formació de professionals, i a l’expansió de la cultura, especialment pel que fa als aspectes de les arts escèniques.

Per a complir l’objectiu de ser un referent en la formació artística superior, l’ESADIB ofereix uns ensenyaments de qualitat, adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i distingides per la creativitat, recerca i innovació dels nostres alumnes dins del camp de les arts escèniques.

Equip directiu

Sr. Pere Fullana
Director acadèmic

Sra. Maite Villar
Cap d’estudis

Sr. Martí B. Fons
Secretario

Qualitat

A partir del curs 2018-2019 l’ESADIB –conjuntament amb la Direcció General de Política Universitària i Educació Superior– han impulsat el nivell bàsic del Sistema de Garantia de la Qualitat intern i extern del títol superior d’Art Dramàtic, d’acord amb el model de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), segons les recomanacions de l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA).

En aquest moment està en procés d’elaboració, per aquest motiu, es va crear al setembre de 2018 la comissió per a dur a terme el Sistema de la Garantia de la Qualitat del títol Superior d’Art Dramàtic, conformada pels següents membres de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB):

Sr. Pere Fullana
Director acadèmic de l’ESADIB

Sra. Maite Villar
Cap d’estudis de l’ESADIB
Coordinadora del Sistema de la Garantia de la Qualitat de l’ESADIB

Sr. Martí B. Fons
Secretario acadèmic de l’ESADIB

Fons documental

L’escola compta amb un fons documental especialitzat en arts escèniques (llibres, revistes, DVD). Se situa a la biblioteca de l’ESADIB i està obert per a la seva consulta a personal investigador intern i extern i als estudiants de l’escola.

 

Matins

De dilluns a divendres de 9h a 14h
Servei de catalogació dels fons, consulta i préstec.

Enllaç al catàleg

Cessió i lloguer
d’espais

L’ESADIB lloga i cedeix les seves instal·lacions per a la representació d’espectacles, assajos, esdeveniments, congressos, seminaris, exposicions, trobades i diverses activitats. Disposem d’aules polivalents i un auditori amb capacitat per a 110 persones.

Si vols consultar la disponibilitat, preus i condicions escriu-nos a esadib@fesmae.com

BOIB amb preus regulats

Notícies

9 Octubre, 2019

...

Entra
ESADIB

29 Juliol, 2019

PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2019-20 – CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE Informacions de la comissió avaluadora de les proves d’ac...

Entra
ESADIB

4 Juliol, 2019

CURS D’INICIACIÓ A L’ART DRAMÀTIC A càrrec de professorat de l’ESADIB. Del 15 al 19 de juliol de 2019 Curs pràctic d&r...

Entra